MENU

Kontakt

Wyślij nam maila, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście!

NAPISZ DO NAS

Chcę zapytać o

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
- Administratorem danych jest Digital Signage – SQM Digital Signage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, ul. Wojskowa 6/B9; 60-792 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000462062, NIP 7773230970, REGON 302399037, adres email: ds@sqm.pl.
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym momencie.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności ( http://digitalsignage.pl/privacy-policy ) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Jesteśmy na portalach społecznościowych

JAK NAS ZNALEŹĆ

SQM Digital Signage sp. z o.o.
ul. Wojskowa 6/B9
60-792 Poznań, Poland
NIP 777-323-09-70
REGON 302399037
KRS 0000462062

Rachunek bankowy
Bank Zachodni WBK S.A.
PLN: 16 1090 1476 0000 0001 2101 1190
EUR: 73 1090 1476 0000 0001 2101 1231
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Biuro
ul. Wojskowa 6/B9
60-792 Poznań
tel: +48 61 415 29 49
fax: +48 61 415 29 15
mail: ds@sqm.pl
szybki kontakt:
+48 518 93 98 09 - Grzegorz Góralczyk
+48 884 88 66 33 - Adam Michalski

   

Centrum Serwisowe POZNAŃ-KOMORNIKI:
ul. Poznańska 164
62-052 Komorniki k/Poznania