MENU

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Użytkowników Serwisu Digital Signage

 

 1. Definicje.

 

Wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 

Administrator - Administrator Danych Osobowych użytkowników serwisu Digital Signage – SQM Digital Signage Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, ul. Wojskowa 6/B9; 60-792 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000462062, NIP 7773230970, REGON 302399037, adres email: ds@sqm.pl.

 

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://digitalsignage.pl oraz podstronach serwisu.

 

Użytkownik - osoba, która przegląda Serwis lub zapisała się do newslettera wypełniając formularz rejestracyjny i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Newsletter.
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania informacji na temat produktów oferowanych przez Administratora. Otrzymywane przez newsletter informacje będą miały charakter informacyjny, marketingowy i techniczny.
 2. Zapis do newslettera odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail Użytkownika oraz opcjonalnie numeru telefonu w przeznaczonym do tego oknie widocznym w Serwisie lub jego podstronach, potwierdzenie że Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności Serwisu oraz wysłanie zgłoszenia zgodnie z widocznym wskazaniem. Wysyłając zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że:
 1. zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że ją akceptuje;
 2. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną na podany adres e-mail, w szczególności ofert handlowych;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych w Polityce Prywatności.
 1. Następnie Użytkownik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą link oraz informację, że poprzez kliknięcie na wskazany link Użytkownik potwierdza zapisanie się do newslettera.

 

Cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera.

 

 1. Dane (adresy e-mail) dotyczące Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera przetwarzane są przez Administratora, będącego w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administrator – marketingu bezpośrednim jego produktów lub usług), zgodnie z wymogami przepisów prawa, w szczególności w zgodzie z RODO. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Administratora w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
 3. Każdemu Użytkownikowi, który zapisując się do newslettera udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody Użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.